Tags » Abraham

Beloofd is beloofd

Abraham wordt vader van een groot geslacht. Sara zal op haar hoge leeftijd nog een zoon baren. God heeft het zelf beloofd.

Stel je wil dit verhaal op een andere manier dichter bij kinderen brengen. 193 woorden meer

Allerzielen

Blijven geloven

Naar het schijnt maakt de kerk mensen moe. Eindeloos moe[1].
De ware gelovigen dwarrelen door elkaar heen. Ze zijn verward en gedesoriënteerd. Verkeersregelaars zijn er veel te weinig. 1.104 woorden meer

Vader en zoon

Beneden rammelde Abraham aan de deur
maar Hij stond aan de hemelpoort
kwam te staan voor ene P
zoals dat hoort
Heer, heb genade

Met hipsterbaard en sleutelbos… 117 woorden meer

Mensen

13-jarige dode door vallende geit

Dit artikel deed mij denken aan Abraham en Isak. In de Bijbel staat een verhaal over een man genaamd Abraham, die samen met zijn zoon op pad ging om een offer te brengen. 92 woorden meer

De boeken van de Islam

                             

De Islam gelooft dat er duizenden profeten geweest zijn, die allemaal hetzelfde geloof en dezelfde boodschap verkondigden, en regels verduidelijkten voor de noden van hun specifieke gemeenschap. 680 woorden meer

Religie

De profeten van de islam

De islam gelooft dat er duizenden profeten geweest zijn, voor alle volkeren ter wereld. Zij verkondigden allemaal het Woord van God. Een paar voorbeelden zijn de profeten David, Abraham, Isaak, Isma’iel, Jacob, Jezus en Mohamed. 784 woorden meer

Religie