De hele zwartepietendiscussie samen gevat in een liedtekst:
“O, kom er eens zeiken…”