Al een behoorlijk aantal jaren denk ik na over hoe je niet alleen ‘geestelijk’ (in de zin van mensen wijzen op wat Jezus Christus voor hem/haar gedaan heeft, vanuit de Bijbel redenerend), maar ook rationeel (door te redeneren, zonder direct vanuit de Bijbel te beginnen) niet-christenen kunt vertellen waarom je christen kunt zijn, en waarom dat ook voor die niet-christen zo’n onredelijke positie niet is. 5.161 woorden meer