Tags » Apologetiek

Het christendom: redelijk?

Al een behoorlijk aantal jaren denk ik na over hoe je niet alleen ‘geestelijk’ (in de zin van mensen wijzen op wat Jezus Christus voor hem/haar gedaan heeft, vanuit de Bijbel redenerend), maar ook rationeel (door te redeneren, zonder direct vanuit de Bijbel te beginnen) niet-christenen kunt vertellen waarom je christen kunt zijn, en waarom dat ook voor die niet-christen zo’n onredelijke positie niet is. 5.161 woorden meer

Theologie

Moeilijke vraag (8): Wat heb ik in de kerk te zoeken?

Preek gehouden in een leerdienst te Everdingen.

Gemeente van Jezus Christus,

  1. Opboksen tegen een negatief imago

Naäman lijkt wel een beetje op de moderne mens die niet zoveel van de kerk moet hebben. 3.132 woorden meer

Preek