Defensio Fidei heeft nu ook een Twitter account:

@defensiofidei

(https://twitter.com/defensiofidei)