Tags » Bestuurder

Zakenpartners die te laat klagen, worden overgeslagen

Wie ontdekt dat iets of iemand onder de maat is, moet dat gauw genoeg aankaarten. Anders vervalt de hele claim. Deze klachtplicht ligt vast in de wet en geldt overal. 1.053 woorden meer

Bestuurder

Weggebruikers

In het Belgisch verkeersreglement worden de weggebruikers op gedeeld in twee grote categorieën: de voetgangers en de bestuurders.

Weggebruikers: iedereen die gebruik maakt van de openbare weg. 115 woorden meer

Bestuurder

5 tips voor in-de-broek-schijtende autobestuurders

Ik ben een hele primitieve autobestuurder. Zeg waar ik heen moet rijden en ik doe het, maar vraag absoluut niet te veel van me. En dat is precies het probleem met autorijden: het wegverkeer vraagt veel anticipatie-, concentratie- en beslissingsvermogen. 627 woorden meer

Roel

Wanneer is een boekhouding slecht genoeg om de bestuurders het faillissement te verwijten?

Administratie

Wie het aandurft om een bedrijf te besturen, moet de administratie vanzelfsprekend keurig op orde houden. Dat is wel zo handig bij de dagelijkse gang van zaken. 1.052 woorden meer

Faillissementsrecht

Wat betekent al die ophef over ZZP´ers en BGL?

Een toelichting over BGL en het Ronde Tafel gesprek daarover in de Tweede kamer, 29 oktober 2014

Afgelopen weken zijn de ZZP´ers weer volop in het nieuws. 511 woorden meer

Bestuurder

Maximum aantal strafpunten beginnersregeling naar twéé

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de beginnersregeling aangescherpt, waardoor bestuurders in de eerste vijf jaar dat ze een rijbewijs bezitten al bij twee toegekende strafpunten  326 woorden meer

Berichten

Kan iemand met één schuld wel failliet gaan?

Liquidatie

Wat is nou eigenlijk precies de bedoeling van een faillissement? Dat is meestal simpel: liquidatie. 478 woorden meer

Faillissementsrecht