Tags » Bestuurder

Strekking van aan de bestuurder verleende kwijting: een kwestie van uitleg?

Rechtbank Overijssel 18 juni 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:3475

Het bestuur van de vennootschap wordt (meestal) jaarlijks kwijting verleend door de aandeelhoudersvergadering, voor het gevoerde bestuur. Hoewel kwijting een afstand van recht inhoudt, leidt zij er niet altijd toe dat de bestuurder niet langer kan worden aangesproken voor handelingen die hij heeft begaan. 745 woorden meer

Bestuurder

Te late publicatie van de jaarrekening en haar gevolgen voor de bestuurder

De taak van de curator

Zodra een vennootschap failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator die het beheer en de vereffening van de failliete boedel op zich neemt. 715 woorden meer

Bestuurder

Ontvanger/Roelofsen revisited?

Rechtbank Den Haag 28 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:6889

Aansprakelijke partij gezocht

Als een schuldeiser onbetaald blijft en zijn contractuele wederpartij geen verhaal biedt, zal hij op zoek gaan naar andere partijen om zijn vordering op te verhalen. 819 woorden meer

Bestuurder

Rotte appels

Deze week begon de parlementaire enquĂȘte woningcorporaties. Na de vele incidenten van afgelopen jaren was politiek Den Haag het beu en besloten ze de hoge bazen van corporaties maar eens flink aan de tand te voelen. 308 woorden meer

Media