Tags » Bestuurder

Wanneer is een boekhouding slecht genoeg om de bestuurders het faillissement te verwijten?

Administratie

Wie het aandurft om een bedrijf te besturen, moet de administratie vanzelfsprekend keurig op orde houden. Dat is wel zo handig bij de dagelijkse gang van zaken. 1.052 woorden meer

Faillissementsrecht

Wat betekent al die ophef over ZZP´ers en BGL?

Een toelichting over BGL en het Ronde Tafel gesprek daarover in de Tweede kamer, 29 oktober 2014

Afgelopen weken zijn de ZZP´ers weer volop in het nieuws. 511 woorden meer

Bestuurder

Maximum aantal strafpunten beginnersregeling naar twéé

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de beginnersregeling aangescherpt, waardoor bestuurders in de eerste vijf jaar dat ze een rijbewijs bezitten al bij twee toegekende strafpunten  326 woorden meer

Berichten

Kan iemand met één schuld wel failliet gaan?

Liquidatie

Wat is nou eigenlijk precies de bedoeling van een faillissement? Dat is meestal simpel: liquidatie. 478 woorden meer

Faillissementsrecht

Leren van... Louise Fresco

21/10/14-PFZW. In de vierde editie van het magazine ‘Leren van’ (oktober 2014) staat Louise Fresco centraal. Louise is bestuursvoorzitter bij Wageningen UR en maakte carrière in binnen- en buitenland. 23 woorden meer

Vrouw