Tags » Bijbel

Ten strijde? Over de wapenrusting van God

Soms bekruipt me een gevoel van onmacht. Er is zoveel in beweging in onze samenleving, in onze wereld, in mijzelf – het trekt aan me, het vraagt om een antwoord, maar ik overzie het niet meer. 413 woorden meer

Bijbel

Bedreigd bestaan - waar is God?!

‘Waar is God?’ ‘Als God al bestaat, heeft Hij heel wat uit te leggen.’ Geregeld hoor ik uitroepen van deze of van een vergelijkbare strekking. Als ik deelgenoot word van levensverhalen in pastorale gesprekken. 470 woorden meer

Bijbel

Wat is evolutie? (En wat niet?)

Evolutie is in het kort de geleidelijke ontwikkeling van iets. Meestal wordt met evolutie echter zogenoemde ‘Darwinistische’ evolutie bedoelt, de ontwikkeling van lagere levensvormen tot hogere levensvormen in… 458 woorden meer

Bijbel

Kruis dragen en juk opnemen

Een tijdje geleden hadden we een gesprek over “je kruis┬ádragen”. “Ieder huisje heeft zijn kruisje….” Kortom, overal is wel wat.

Jezus droeg Zijn kruis. Letterlijk tot Hij er bij neerviel. 574 woorden meer

Bijbel

Met andere woorden (4)

Bij nader inzien is het misschien toch niet de post: ook de laatste twee nummers van het onvolprezen tijdschrift Met andere woorden, zijn niet in mijn brievenbus terecht gekomen. 579 woorden meer

Bijbel

Lukas-Handelingen: de weg van het heil


Lukas-Handelingen: de weg van het heil

In de exegetische literatuur over Lukas is de gedachte populair dat Lukas uitging van een heilsgeschiedenis. Daarbij zou Christus het centrum van de tijd en de wereldgeschiedenis zijn. 291 woorden meer

Lukas

Een bijbel naar mijn eigen beeld

Kostelijk! Tegelijk bijtend. Pijnlijk herkenbaar. De tendens van jezelf overschatten.

Bron: Michael Bird

PS: hiermee wil ik geen enkele suggestie wekken van kritiek op de Bijbel in gewone taal, die binnenkort uitkomt. 13 woorden meer

Actueel