Tags » Bomen

Paardenkastanjes in mijn hart

De lucht achter mij is donkerdreigend. Er zijn stevige buien voorspeld en een aantal daarvan hijgt nu figuurlijk in mijn nek. Gelukkig zit ik droog in de auto, terwijl ik op de snelweg de Betuwe inrijd. 386 woorden meer

Beeldend Verhaal

Natuurlijk Spelen zorgt voor aanplant 1000 wilgenstekken - met hulp kinderen, leraren, ouders en Eetbaar IJsselstein

De werkgroep Natuurlijk Spelen heeft prachtige plannen bedacht voor park het Lange Land in Zenderpark. Ze hadden al gezorgd voor grote bomen als speeltoestel en andere speelgelegenheden, en vandaag was er een grootschalige aanplant van 1000 wilgenstekken. 61 woorden meer

Eetbaar Ijsselstein