Tags » Geloof En Wetenschap

Leviathan (2)

De beschrijving van Leviathan uit Job 40/41 geeft minder ecologische aanknopingspunten dan Behemoth. De aandacht ligt op het monster zelf, dat veel uitgebreider wordt beschreven dan Behemoth. 512 woorden meer

Geloof En Wetenschap

Behemoth (2)

Ik kom terug op een dier uit de Bijbel waarover ik eerder heb geblogd. Het is de vraag welk dier in Job 40 als behemoth wordt beschreven. 364 woorden meer

Geloof En Wetenschap