Tags » Geloof En Wetenschap

Ironie: bidden of vloeken?

De paradox van bidden en vloeken1.

Jules de Corte – Geachte priesters: “ … er is meer reden om te vloeken dan te bidden. 749 woorden meer

Observatie

Leviathan (2)

De beschrijving van Leviathan uit Job 40/41 geeft minder ecologische aanknopingspunten dan Behemoth. De aandacht ligt op het monster zelf, dat veel uitgebreider wordt beschreven dan Behemoth. 512 woorden meer

Geloof En Wetenschap

Behemoth (2)

Ik kom terug op een dier uit de Bijbel waarover ik eerder heb geblogd. Het is de vraag welk dier in Job 40 als behemoth wordt beschreven. 364 woorden meer

Geloof En Wetenschap