Tags » Geloof En Wetenschap

Het 'laatste' Zelf en Kiourtsakis.

(.. vervolg ..)

Nederig
Kiourtsakis wordt nederig als hij bedenkt hoe je, als je de geschiedenis (van iets) wilt toe-eigenen als jouw zelf, je ook de schuld en de zonden erft. 909 woorden meer

Taal

Ironie: bidden of vloeken?

De paradox van bidden en vloeken1.

Jules de Corte – Geachte priesters: “ … er is meer reden om te vloeken dan te bidden. 749 woorden meer

Observatie