Tags » Geschiedenis

Geschiedenistoets

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben aanstaande donderdag een toets van geschiedenis! Ze hebben al een samenvatting mee naar huis gekregen.

Geschiedenis

Poetin is geen tegenstander.

Het is onverstandig om in internationale politiek te denken in termen van partners en tegenstanders, zeker op de langere termijn. Zoiets kan wel binnen vaste bondgenootschappen zoals de NATO, maar daar ook alleen omdat de bondgenoten een systeem van normen en waarden gemeen hebben en de gemeenschappelijke belangen duidelijk zijn. 598 woorden meer

Geschiedenis

Geweld in Gaza en Somalië.

Zolang Somalische piraten gevangenisstraf in Nederland en andere westerse landen geen afschrikwekkend vooruitzicht vinden, zolang hun niets anders kan gebeuren  dan dat ze hun wapens kwijtraken en ze dan vrij naar huis mogen of beter nog, in Nederland mogen blijven, zolang zullen de piraterijen in de Golf van Aden gewoon door gaan. 1.026 woorden meer

Geschiedenis

Etnische troebelen op de Balkan.

De Europese publieke opinie  had  in Kosovo voor de Albanezen gekozen en tegen de Serven. De VN (Unmik). hebben, toen de NATO oorlog tegen Servië eenmaal afgelopen was, een civiele infrastructuur geleverd voor de provincie.   1.332 woorden meer

Geschiedenis

Een journalistieke flater.

In 2006[1] voerde De Volkskrant verweer tegen de beschuldiging, dat de berichtgeving over de beweerde martelingen door Nederlandse militairen in Irak en ook het tijdstip van publicatie, politiek geïnspireerd zouden zijn geweest. 697 woorden meer

Geschiedenis

Arnhem 1944 (4)

Ik weet het, “wat als?”-vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Het zijn echter de belangrijkste vragen die er zijn, omdat de antwoorden aangeven wie wij eveneens hadden kunnen worden. 324 woorden meer

Geschiedenis

Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout (1)

Onbegrijpelijk veel mensen hebben familiebetrekkingen, vrienden of kennissen te Amsterdam. Het is een verschijnsel, dat ik eenvoudig toeschrijf aan de veelheid der inwoners van die hoofdstad. 977 woorden meer

GESCHIEDENIS