Tags » Geschiedenis

Een huldeblijk voor de sluiswachter van Ganzedijk

INGEZONDEN

Jan Rotmans

   M. de Red. !

Een zeer bescheiden en toch hoogst belangrijk persoon gaat de gem. Finsterwolde met Mei a.s. verlaten, ‘t Is de heer Jan Rotmans, sluiswachter bij de sluis van Reiderland.

462 woorden meer
Geschiedenis

Een progressieve blik op post September 11th.

Er loopt een rechte lijn van de Bloomsbury group naar de Britse krant The Guardian. Virginia Woolf en Lytton Strachey, twee Bloomsbury coryfeeën,  hebben de nadagen ingeluid  van the British Empire en The Guardian is met de New York Times steeds de spreektrompet geweest van de weg-met-ons-beweging. 885 woorden meer

Geschiedenis

Gommer en Armijn.

Een geloof dat leidt tot gerechtelijke moorden en tot onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden kan niet echt christelijk zijn.

Toch zagen de Contraremonstranten zich zelf in het begin van de zeventiende eeuw als de enige rechtgelovige christenen. 681 woorden meer

Geschiedenis

Het Mytilene-debat

Je ziet in antieke teksten alleen wat je zien kúnt. Dat klinkt als het intrappen van een open deur, maar het is vrij principieel: je kunt in een tekst alleen dat herkennen wat aansluit op jouw denkcategorieën. 392 woorden meer

Geschiedenis

Verplaatste molen "Mijn Genoegen"

In vroeger tijden stonden er veel meer molens in de Hoeksche Waard. Het enige dat daar in Numansdorp nog aan herinnerd, is het restant van korenmolen Landzicht aan de Rijksstraatweg. 248 woorden meer

Historie

Waarom wij minder tolerant zijn tegen geweld.

Mijn bezwaren tegen sociologie zijn er niet in gelegen dat ik het onderwerp saai of onbelangrijk zou vinden. We zijn allemaal afhankelijk van het functioneren van onze samenleving. 857 woorden meer

Geschiedenis