Tags » Geschiedenis

Parthenon Marbles

Traditioneel worden ze de “Elgin Marbles” genoemd, maar een slimme, ongetwijfeld Griekse, taaltacticus heeft het woord “Parthenon Marbles” bedacht om te benadrukken dat het gaat om kunstwerken die behoren in de tempel op de… 626 woorden meer

Geschiedenis

De geboorte van het communistische Oldambt

In De Tribune van 7 juni 1919 staat dit staatje met afdelingen van de Communistische Partij Holland en de aantallen leden die deze afdelingen hebben: 224 woorden meer

Geschiedenis

Syrië en de mensenrechten.

Willemijn Verkoren[1] merkte een paar jaar geleden  op dat Poetin gelijk had toen hij in de NYT schreef dat militair ingrijpen in Syrië door Amerika geen oplossing ging bieden. 554 woorden meer

Geschiedenis

Oproep tot boycot kinderfeest bleek subversief drukwerk in Finsterwolde

“FINSTERWOLDE, 27 Aug. Door de politie zijn bij den veldarbeider H.M. alhier 200 exemplaren van „De Oranjegids” in beslag genomen. De inhoud is beleedigend voor H.M.

998 woorden meer
Geschiedenis

Het begin van de Nederlandse geschiedenis.

Wanneer begon de Nederlandse geschiedenis? Dat hangt ervan af wat we onder Nederland verstaan en wat onder geschiedenis. Als we het hebben over de lage landen, de moerassige delta van Maas, Rijn en Schelde, zoals die er voor het begin van onze jaartelling  uitzag dan begon er een soort geschiedenis zodra daar mensen kwamen wonen. 991 woorden meer

Geschiedenis

Oòk een aanrader tijdens de schoolvakantie ... 'ons' Gravensteen !

Indien u het nog nooit bezocht, of als uw kinderen nog nooit de vele trappen beklommen en afdaalden. 
Zeker doen, uw grote en kleine zonen en dochters mogen gratis binnen tot en met de leeftijd van 18 !

Feest

Brief

De foto hierboven toont een brief die rond 1350 v.Chr. is verstuurd. Het is een beetje moeilijk te zien, maar op de onderste helft is de afdruk te herkennen van een zogeheten… 208 woorden meer

Geschiedenis