Tags » Ggz

Het starten van een blog...

Het starten van een blog is voor mij nooit het probleem geweest. Je hoeft maar naar mijn lijst met WordPress- en Blogspotblogs te kijken om te weten dat ik er vele ben gestart. 230 woorden meer

Arnhem

Mag ik in de separeer of gaan we badmintonnen?

Dit artikel uit het personeelsblad van GGz Breburg gaat over Bewogen Deuren: een initiatief om van oude separeerdeuren een kunstwerk te maken. Deuren met daarop teksten als ‘morgen zou ik lief zijn’ of ‘mag ik in de separeer of gaan we badmintonnen?’. 15 woorden meer

GGZ

Yulius Intensive Home Treatment (IHT) is groot succes

Sinds februari dit jaar biedt Yulius Intensive Home Treatment (IHT): klinische zorg in een vertrouwde thuissituatie voor volwassen met acute ernstige psychiatrische problematiek. En het loopt storm. 112 woorden meer

GGZ

Rotjeugd!

Rotjeugd! is het eerste thema van de Publieksacademie. Sommige jongeren kunnen door psychische klachten, problemen thuis of verslavingen geen kind meer zijn. Door stemmen in hun hoofd, suïcidegedachten, drugs of drank vallen zij al vroeg buiten de samenleving. 451 woorden meer

GGZ

Preventie van een psychose werkt en is kosteneffectief

Preventie van een psychose werkt en is kosteneffectief

Psychose raakt jonge mensen en gaat gepaard met een forse ziektelast. Recent Nederlands en internationaal onderzoek laat zien dat preventie van een eerste psychose mogelijk is en bovendien kosteneffectief. 37 woorden meer

GGZ