Vrijdag kondigde het kabinet aan dat het voornemens is een voorstel tot wijziging van de Grondwet bij de Staten-Generaal in te dienen. Voorafgaand aan het eerste artikel wil het deze bepaling opnemen: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’ 908 woorden meer