Tags » Grootheidswaan

Atju Cheng, redder van Uden Centrum-Oost?

Het is wat al te makkelijk om de teloorgang van het onroerend-goedimperium van Roger Lips toe te schrijven aan persoonlijk falen van onze dorpsgenoot. Inhalige bankiers zijn minstens even schuldig aan dit debacle – en hoeveel ‘bankmannen’ zijn er persoonlijk failliet verklaard? 184 woorden meer

Gemeente Uden

Klein en eenvoudig

Linaria repens

De Ene wandelt door de akkers waar de boeren hun graan verbouwen. Er staat van alles op de grondstukken, maar vooral maïs. De Ene heeft nu al zoveel maïs gezien, dat hij er wel even genoeg van heeft gehad. 462 woorden meer