Tags » Marcus

28 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 12,28-34

Nu trad een schriftgeleerde op Hem toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had en, begrijpende dat Hij hun een raak antwoord had gegeven, legde hij Hem de vraag voor: ‘Wat is het allereerste gebod?’ 141 woorden meer

Marcus

4 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10,28-31

Toen nam Petrus het woord en zei: ‘Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.’
Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudig aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. 16 woorden meer

Tijd Door Het Jaar

3 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10,17-27

Toen Hij zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieĆ«n wierp en vroeg: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ 238 woorden meer

Tijd Door Het Jaar

1 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10,13-16

De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. 67 woorden meer

Tijd Door Het Jaar

28 Februari 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10,1-12

Hij vertrok nu vandaar en ging naar het gebied van Judea en het Overjordaanse. Ook daar kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe en als naar gewoonte onderrichtte Hij hen. 174 woorden meer

Marcus

27 Februari 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 9,41-50

Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. 186 woorden meer

Tijd Door Het Jaar

26 Februari 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 9,38-40

Johannes zei Hem: ‘Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was.’ 38 woorden meer

Tijd Door Het Jaar