Tags » Marcus

Veranderde wereld

Het is Pasen geweest.
Het lange weekend is achter de rug.
Het gewone leven gaat weer beginnen.

In Marcus 16 is er echter heel weinig gewoon. 911 woorden meer

De Dienstknecht maakt de dienst uit

Morgen is het Goede Vrijdag.
Pasen genaakt.
De reclames van de supermarkten zijn er al lang op aangepast.
In Groningen wordt vandaag The Passion opgevoerd. “The Passion is de moderne en spraakmakende hervertelling van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. 1.030 woorden meer

28 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 12,28-34

Nu trad een schriftgeleerde op Hem toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had en, begrijpende dat Hij hun een raak antwoord had gegeven, legde hij Hem de vraag voor: ‘Wat is het allereerste gebod?’ 141 woorden meer

Marcus

4 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10,28-31

Toen nam Petrus het woord en zei: ‘Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.’
Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudig aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. 16 woorden meer

Tijd Door Het Jaar

3 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10,17-27

Toen Hij zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ 238 woorden meer

Tijd Door Het Jaar

1 Maart 2014

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10,13-16

De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. 67 woorden meer

Tijd Door Het Jaar