Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven
Christelijke hoop in het aangezicht van de dood

Hoop – en vooral hoop op een leven na de dood – is een specifiek kenmerk van het christelijk geloof. 872 woorden meer