Tags » Opstanding

Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven

Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven
Christelijke hoop in het aangezicht van de dood

Hoop – en vooral hoop op een leven na de dood – is een specifiek kenmerk van het christelijk geloof. 872 woorden meer

Theologie

JOHANNES HOOFDSTUK 11

JOHANNES HOOFDSTUK 11

JEZUS WEKT LAZARUS OP UIT DE DOOD

Er staat een wereldwijde opstanding voor de deur van alle gestorven en nog levende Bijbelgetrouwe en wedergeboren christenen. 2.000 woorden meer

BIJBELSTUDIE EVANGELIE

Wonderen en tekenen

Jezus, Gods Zoon en Boodschapper Jezus zei “die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft” Johannes 5:36b. Jezus veranderde water in wijn als begin van Zijn tekenen (Johannes 2:1-11). 1.812 woorden meer

Religie