Tags » Pim Fortuyn

Er zijn geen asielzoekers in Nederland.

De media gebruiken naar believen kreten als “asielzoeker”, “vluchteling”, “gelukszoeker” of “illegaal”. Linkse media prefereren de eerste twee termen vanwege de zieligheid. Een “illegaal” vervangen zij het liefst door “vluchteling die niet meer onder de zorg van de COA valt”. 945 woorden meer

PVV

De puinhopen van acht jaar Paars

Pim Fortuyn

Het boek in PDF vorm. Dan kan ik het zo af en toe eens inkijken als ik aan de computer zit.

Link >> 8 woorden meer

Pim Fortuyn