Tags » Stratégie

Customer Jobs

“Wat een klant wil bestaat niet”. De uitspraak van de MKB ondernemer lijkt haaks te staan op het advies: “luister naar je klant”.

Vraag je klant wat hij wil en het antwoord is ‘beter’, ‘sneller’ en vooral ‘goedkoper’. 126 woorden meer

MKB

Management: Missie - Visie - Strategie - Resources - To DO's

the Quick Version
Veel mensen die niet gelukkig zijn in een organisatie weten eigenlijk niet zo goed waar ze moeten beginnen om daar iets aan te veranderen. 661 woorden meer

Resources

Windows 10 werpt nieuwe beveiligingwal op...

Bron: IT-Infra/NGN

‘Windows 10 werpt nieuwe beveiligingwal op’ http://ow.ly/FeVva #datamex #ngn

Windows 10 bevat maatregelen die de beveiliging van pc’s en smartphones substantieel verbeteren, belooft Chris Hallum, verantwoordelijk voor de veiligheid van Windows en Windows Phone.

Datamex-Blog

Routekaart

“Het lijkt wel of we weer aan het begin van het traject staan”. We spreken een MKB ondernemer die de vicieuze cirkel waarin hij zit wil doorbreken. 137 woorden meer

MKB

Succes zit in je genen

In de krant een interview met Fred Gehring en Tommy Hilfinger. Daarin lezen we een interessante oplossingsrichting voor een merk dat groeide als kool maar kampte met slechte cijfers. 181 woorden meer

Brand Management

Welkom!

Welkom op de berichtenpagina van Eigen Bedrijf NL. De bedoeling van deze berichten is het creëren van een goede interactie met de lezer. Zo kun je onder andere vragen stellen over analyses en strategieën op het gebied van marketing maar ook kwijt wat eventueel onduidelijk is of ontbreekt op een van de pagina’s. 91 woorden meer

5 P's

No Drama Execution

“In 3-havo maken ze zo ook een werkstuk”. De reactie van de MKB ondernemer over het verloop van het interne project is ondubbelzinnig.

We begrepen direct wat hij bedoelde. 249 woorden meer

MKB