Tags » 30 Days Challenge

Day 4: Adventure

Day 4 —Write a story/excerpt to include the line, “Sorry, we can’t insure you for a journey like that.”

Chủ đề ngày hôm nay khiến tôi phân vân – tôi nên viết về những chuyến đi tôi từng trải qua hay cuộc phiêu lưu trong tâm trí  qua nhiều thử thách trong các hoạt động xã hội? 1.017 woorden meer

30 Days Challenge

Day 3 — A new story - Chuyện giao thừa

Day 3 — Select a book at random in the room.  Find a novel or short story, copy down a random sentence and use this line as the first line of your new story. 950 woorden meer

30 Days Challenge

Book Challenge 7

A book that makes you laugh

A book that make me laugh and a book that make me happy seems to be the same, right? You laugh because you’re happy and you’re happy because it makes you laugh… Anyway let’s try something new in this one.

190 woorden meer
Challenge

Day 2 — A character

DAY 2: Tell about a character who lost something important to him/her.

This is the first time I write a note in English, and maybe the final time – just want to try. 555 woorden meer

30 Days Challenge

Day 1: Top 5 things that make you really happy

Thực ra là top 10 điều, nhưng tôi nghĩ chỉ 5 điều dưới đây cũng đã là đủ để một ai đó chưa biết hay biết tôi sơ sơ, hoặc một ngày nào đó tôi của 10, 20 năm sau nhìn lại, sẽ hiểu tôi hóa ra đã là một người như vậy. 2.154 woorden meer

30 Days Challenge

30 Days of Red and How to Think Anew about Instagram

I did it! I did my first 30 Day Instagram challenge. I’m dipping my toe back into social media. I’m on Facebook A LOT with my clients so to even think about managing a Facebook profile of my own makes me want to take a nap. 698 woorden meer

BLOG-O-SPHERE