Tags » Bemoediging

Bemoediging (Deel 2)

Rhema Woord
278pikelk –  13 februari 2018
Vrij vertaald

(Vervolg van Deel 1)

Houd uw focus op Mij. Blijf in Mijn Woord. Focus op Mijn beloften. 408 woorden meer

Profetie

Bemoediging (Deel 1)

Rhema Woord
278pikelk –  13 februari 2018
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen.  Zovelen van Mijn kinderen worden nu geconfronteerd met uitdagingen, met hun gezondheid, met hun financiën, met hun relaties, over de hele linie. 479 woorden meer

Profetie

Omvat MIJ!

Rhema Woord
278pikelk –  24 oktober 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Hoor Mijn woorden van bemoediging, Mijn geliefden. 741 woorden meer

Profetie

Uit ons lewens sny

Ewe skielik lees ek orals blogs raak van mense wat aan die een kant voel dis beter om ongemaklike mense uit hul lewens te sny, en aan die ander kant, blogs waar mense ongekende trauma ervaar oor hulle uit mense se lewens gesny is. 312 woorden meer

Geleefde Christenskap

the OP heeft dit herblogd op Wag 'n Bietjie.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape.

En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, – Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring – dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie. 148 woorden meer

Afrikaans