Tags » Bestuurder

Mag een bestuurder bij financiële moeilijkheden wel ondernemen?

Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag op welk moment een bestuurder behoorde te begrijpen dat een faillissement onafwendbaar was en hij dus (onrechtmatig) handelde jegens schuldeisers. 428 woorden meer

Bestuurders

Het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Op 3 september 2014 heeft de regering een wetsvoorstel (het ‘Wetsvoorstel”) ingediend waardoor een bestuursverbod kan worden opgelegd voor maximaal 5 jaar aan bij faillissement betrokken personen aan wie een verwijt kan worden gemaakt voor de oorzaak van dat faillissement. 451 woorden meer

Corporate & Notary