Tags » Bestuurder

Mag een bestuurder bij financiële moeilijkheden wel ondernemen?

Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag op welk moment een bestuurder behoorde te begrijpen dat een faillissement onafwendbaar was en hij dus (onrechtmatig) handelde jegens schuldeisers. 428 woorden meer

Bestuurders

Het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Op 3 september 2014 heeft de regering een wetsvoorstel (het ‘Wetsvoorstel”) ingediend waardoor een bestuursverbod kan worden opgelegd voor maximaal 5 jaar aan bij faillissement betrokken personen aan wie een verwijt kan worden gemaakt voor de oorzaak van dat faillissement. 451 woorden meer

Corporate & Notary

Ontslag van statutair bestuurder en beëindiging managementovereenkomst: geen twee vliegen in één klap

Veel statutair bestuurders hebben niet alleen een vennootschapsrechtelijke relatie met de rechtspersoon waarvan zij bestuurder zijn, maar ook een contractenrechtelijke. Naast de formele benoeming als bestuurder (het vennootschapsrechtelijke aspect), wordt immers vaak een arbeidsovereenkomst of een zogenoemde managementovereenkomst (met een management-bv) gesloten, waarin de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder nader worden uitgewerkt. 467 woorden meer

Employment

Zakelijke borg vs. Particuliere borg

Voor het stellen van zekerheid in de vorm van een borgtocht is doorgaans de toestemming van de  echtgenoot nodig. Wordt die toestemming niet verkregen, maar vindt de borgstelling toch plaats, dan kan de echtgenoot de betreffende borgstelling vernietigen. 435 woorden meer

Bestuurders

Professionaliteit of 'tone-at-the-top'?

Mijn artikel in het FD van 11 november 2013, “Accountants moeten zich niet met de toon in de bedrijfstop bemoeien”, heeft een aantal reacties opgeleverd, die suggereren dat dat wel zou moeten. 1.306 woorden meer

Kort geding: spoedeisende zaken

In sommige gevallen kan een beslissing in een bodemprocedure niet worden afgewacht en moet er snel een beslissing komen. Enkele voorbeelden van zaken die voor de kort geding rechter kunnen spelen zijn: … 278 woorden meer

Aansprakelijkstelling door geschatte btw bedragen - Taxence

Een onderneming kan door problemen met een nieuwe administratiesoftware inzicht verliezen in de behaalde omzet en daardoor in de financiële problemen komen. Als die onderneming hierdoor haar belastingschulden niet of niet op tijd kan voldoen, kan de ontvanger van de Belastingdienst de bestuurder van die onderneming hiervoor aansprakelijk stellen. 19 woorden meer

Belastingnieuws