Tags » Bestuurder

Mag een bestuurder bij financiële moeilijkheden wel ondernemen?

Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag op welk moment een bestuurder behoorde te begrijpen dat een faillissement onafwendbaar was en hij dus (onrechtmatig) handelde jegens schuldeisers. 428 woorden meer

Bestuurders

Het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Op 3 september 2014 heeft de regering een wetsvoorstel (het ‘Wetsvoorstel”) ingediend waardoor een bestuursverbod kan worden opgelegd voor maximaal 5 jaar aan bij faillissement betrokken personen aan wie een verwijt kan worden gemaakt voor de oorzaak van dat faillissement. 451 woorden meer

Corporate & Notary

Zak subsidie-geld voor ‘vrijwillig’ vertrokken ziekenhuisbobo-gangster Jan Cooijmans.


Top 50 Most Wanted ‘Zorg-Maffia–Bossen’ and Top 21 Most Wanted ‘Bestuurs-Gangsters’ in Amsterdam-Noir.

( van onze Dolgedraaide VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

 AMSTERDAM-NOIR- Terwijl heel Nederland nog na geniet van de ‘ 284 woorden meer

Elitaire Misdaad

Ontslag van statutair bestuurder en beëindiging managementovereenkomst: geen twee vliegen in één klap

Veel statutair bestuurders hebben niet alleen een vennootschapsrechtelijke relatie met de rechtspersoon waarvan zij bestuurder zijn, maar ook een contractenrechtelijke. Naast de formele benoeming als bestuurder (het vennootschapsrechtelijke aspect), wordt immers vaak een arbeidsovereenkomst of een zogenoemde managementovereenkomst (met een management-bv) gesloten, waarin de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder nader worden uitgewerkt. 467 woorden meer

Employment