Tags » Bibliotheca Surinamica

Uit mijn verleden: bijdrage tot de kennis van Suriname. Willem Boekhoudt (1874). 

“Uit mijn verleden” : bijdrage tot de kennis van Suriname. Willem Boekhoudt.  Winschoten: J.D. van der Veen, 1874.

De Surinaamse geschiedenis is op vele manieren verbonden met de Nederlandse provincie Groningen. 869 woorden meer

19th Century Books

Dutch Guiana. William Palgrave (1876)

Dutch Guiana. William Gifford Palgrave. London: Macmillan and co., (1876)

Enige tijd geleden was ik in de ‘City of Londen’, het oude financiële hart van Europa. 600 woorden meer

19th Century Books

Na veertig jaren. Door C.P. Rier (1904)

Na veertig jaren: voorlezing gehouden op den 41sten emancipatie-jaardag van de kolonie Suriname. Door C.P. Rier. Paramaribo, 1904.

Carel Paulus Rier is bijna door iedereen vergeten. 587 woorden meer

Bibliotheca Surinamica

Histoire Générale des Voyages. Abbé Prévost (1774)

Histoire Générale des Voyages […] (Antoine F. Prévost). Tome 21. Amsterdam: E. van Harrevelt en D.J. Changuion, 1774.

De achttiende eeuw was in Europa vooral de eeuw van de Verlichting. 748 woorden meer

Bibliotheca Surinamica

Buku Bibliotheca Surinamica of de kunst van het verzamelen

Een pak papier

Rond 1977, ik was vijftien jaar oud, begon ik met het speuren naar mijn familiegeschiedenis. Zo wilde ik bijvoorbeeld achterhalen of het klopte dat wij, zoals mijn vader  beweerd had, vroeger Von Haarnack heetten. 1.653 woorden meer

Bibliotheca Surinamica

Slaven en ex-slaven aan het woord

Slaven en ex-slaven aan het woord; een ander geluid

Teksten uit de zeventiende en achttiende eeuw over slavernij en het leven in de koloniën zijn over het algemeen geschreven door blanke Europeanen. 3.037 woorden meer

Bibliotheca Surinamica

Eduard en Tony. Moritz Thieme (1830)

Eduard en Tony, of de De Kleine speelgenooten: een onderhoudend leesboekje voor kinderen van beiderlei sekse. door Moritz Thieme. Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1830.

Kinderboeken zijn rijkelijk vertegenwoordigd in de Surinaamse bibliotheek. 660 woorden meer

19th Century Books