Tags » Bibliotheca Surinamica

Tagebuch meiner Reise. M. Hufnagel (1822)

Tagebuch meiner Reise von Heidelberg über Kiel, Koppenhagen, nach Schweden, England und Westindien, so wie in das Innere des holländischen Guyana, und von da zurück nach Paramaribo. 803 woorden meer

19th Century Books

Wilhelmus Dortants (1855-1906)

Wilhelmus Dortants (1855-1906), een katholieke missionaris in Suriname

Wie missionaris in Suriname wilde worden, riskeerde soms een vroege dood. De katholieke missie in Suriname begon in feite al in 1683 toen de eerste gouverneur van Suriname, Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, al spoedig werd gevolgd door enkele katholieke geestelijken. 3.017 woorden meer

19th Century Books

50-jarig jubilé der boeren in Suriname. Julius Muller en C. Hoekstra (1895)

Het 50-jarig jubilé der boeren in Suriname (1845-1895). Julius E. Muller en C. Hoekstra. Paramaribo: B. Heijde, 1895.

De meeste mensen kennen Julius Muller (1846-1902) van de prachtige foto’s die hij in de tweede helft van de 19e eeuw maakte. 629 woorden meer

19th Century Books

Guyana. Eberhardt A. W. von Zimmermann (1819)

Guyana. Eberhardt August Wilhelm von Zimmermann. In: De aarde en hare bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel. 603 woorden meer

19th Century Books

Proeve over de oorzaken van verval. W.H. Lans (1829)

Proeve over de oorzaken van verval en de middelen tot herstel der Surinaamsche plantaadjen. W.H. Lans. ’s-Gravenhage – Amsterdam: Gebroeders Van Cleef, 1829

In deze publicatie gaat Lans in op de vraag wat de oorzaak is van het verval van de kolonie Suriname die sinds het eind van de 18e eeuw in gang is gezet. 575 woorden meer

19th Century Books

Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname [...] Philippe Fermin (1770).

Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname. Description générale, historique, geographique et physique […] de Surinam. Philippe Fermin (1729-1813). Harlingen: V. van der Plaats junior, 1770. 1.034 woorden meer

Bibliotheca Surinamica

Uit mijn verleden: bijdrage tot de kennis van Suriname. Willem Boekhoudt (1874). 

“Uit mijn verleden” : bijdrage tot de kennis van Suriname. Willem Boekhoudt.  Winschoten: J.D. van der Veen, 1874.

De Surinaamse geschiedenis is op vele manieren verbonden met de Nederlandse provincie Groningen. 869 woorden meer

19th Century Books