Tags » Geschiedenis

Een land en een lied

Een mooie start voor een serie over, ja welk thema is het eigenlijk? Muziek, taal, cultuur, geschiedenis, sport, topografie. Het past er allemaal bij. 

Deze week begonnen we met het opzoeken van videos  van ‘national anthems’ oftewel volksliederen.  311 woorden meer

Internationaal

Lady Bird

95 min.

Ik heb een wantrouwende inborst: als iets het allerbeste ooit is en zó herkenbaar, mag men mijn portie aan fikkie geven. Is er de mogelijkheid om de portie gratis tot mij te nemen …vooruit, ik ben Hollandser dan wantrouwende. 140 woorden meer

Fiction

Uit mijn verleden: bijdrage tot de kennis van Suriname. Willem Boekhoudt (1874). 

“Uit mijn verleden” : bijdrage tot de kennis van Suriname. Willem Boekhoudt.  Winschoten: J.D. van der Veen, 1874.

De Surinaamse geschiedenis is op vele manieren verbonden met de Nederlandse provincie Groningen. 869 woorden meer

19th Century Books

Gast recensie van Kristel Stassen- Flinzner over: vingerafdrukken van een zzp'er

Gastrecensie ‘Vingerafdrukken van een ZZP-er’

Vingerafdrukken van een ZZP-er – I. van Geest

Dit boek is autobiografisch en beschrijft belangrijke gedeeltes in het leven van de schrijfster. 264 woorden meer

Geschiedenis

Gastrecensie : Kristel Stassen- Flinzner over: Otto lll

Gastrecensie Otto III, verduisteraar van de middeleeuwen

Otto III, verduisteraar van de middeleeuwen – M. van Burken

Als liefhebber van geschiedenis begon ik met hoge verwachtingen aan dit boek. 271 woorden meer

Geschiedenis

Las Chicas del Cable

16 x 50 min.

Ik vind helemaal niets aan soaps. Het acteerwerk is te dik aangezet, er gebeurt veel te veel in één mensenleven, de muziek is ten aller tijden dramatisch (om nog maar eens te onderstrepen hoe erg het allemaal is), kom op met me. 130 woorden meer

Easy To Review

Dutch Guiana. William Palgrave (1876)

Dutch Guiana. William Gifford Palgrave. London: Macmillan and co., (1876)

Enige tijd geleden was ik in de ‘City of Londen’, het oude financiële hart van Europa. 600 woorden meer

19th Century Books