Tags » Ggz

Wat zegt het ministerie van Justitie over stalking?

Het ministerie van Justitie weet wat stalking is en zet dit “handig” in. Hoe meer kennis er is over de effecten van stalking, hoe beter targets gestalkt kunnen worden. 472 woorden meer

Maatschappij

Vier liquidaties en 4 x het excuus van persoonsverwisseling.

Dan hoeven ze niets te onderzoeken, want tja, wat kan je. Ammehoela! 

Amsterdam

Op 10 januari 2010 verdwijnt Ilham Benchelh uit Sidderburen, vlakbij Groningen (deel 3)

Veel slachtoffers van de moorden in Groningen, waren vaste klanten van hulpverleningsorganisaties, zoals verslavingszorg. Ook Ilham werd in huis omringd door instanties, maar ik vermoed dat daar het probleem in dit geval niet heeft gezeten. 91 woorden meer

Regio Noord

STASI-Duitsland geldt als één van de ergste Westerse regiems

Stop politiegeweld. 

Gang stalking in combinatie met de politiestaat. De werkwijze van de STASI wordt nu ook in Nederland toegepast, met als excuus (valse vlag) 442 woorden meer

Maatschappij