Tags » Grondwet

Venezuela en de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering: grote overwinning voor het chavisme

Patrick Hens, 31 juli 2017

Op 30 juli 2017 konden de Venezolanen de leden van de grondwetgevende vergadering (asamblea nacional constituyente) verkiezen. Die volksvergadering, die afgevaardigden zal hebben uit alle gemeenschappen en bevolkingsgroepen, is een initiatief van president Maduro om op een democratische manier van onder uit de ernstige problemen in Venezuela aan te pakken. 619 woorden meer

'Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten' (dl1) #Kamerdebat #voorstelwijzigingGrondwet #opnemingvanalgemenebepaling @cda @tweedekamer

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

De Grondwet waarborgt de democratie de rechtsstaat en de grondrechten.” Zo luidt de algemene bepaling. De CDA-fractie is er echter van overtuigd dat de Grondwet dat allang doet… 361 woorden meer

Grondwet

Iemand die recht van spreken heeft, bevestigt: ‘Door #mondialisering gingen bestaande banen in hoog tempo verloren’ #grondwetwijzer #basdegaayfortman @olivierfortman

Aanleiding: De grondwet als toets en kompas, in: Bas en Olivier de Gaay Fortman, De GRONDWETWIJZER. Voor democratisch debat en politieke praktijk. Prometheus Amsterdam, 2017. 621 woorden meer

Politiek

Vrijheid van het geweten

‘De ideeën van Luther waren zeer uitdagend’ (Joost Vermeulen, wetenschap/Het Parool, 24 december)

Religie: Monnik wilde kerk van binnenuit veranderen

Sabine Hiebsch onderzoekt de rol van augustijner monnik Maarten Luther (1483-1546) in een razendsnelle en onomkeerbare religieuze revolutie in de zestiende eeuw. 399 woorden meer

EU

Wat Paul Cliteur onbesproken laat is de verhouding tussen parlement, rechter en grondwetstoetsing @trouw #staatsrecht

Nederlandse wet laat een veroordeling van Wilders niet toe (Paul Cliteur, opinie/Trouw, 18 november)

Collega-Kamerleden moeten gewoon met Wilders in discussie over de vraag of het verstandig is om minder Marokkanen te wensen… 356 woorden meer

EU