Tags » Grondwet

Democratie en haar zwakste schakel.

De democratische rechtstaat is niet sterker dan de zwakste schakel, dat er eigenlijk geen ‘wapen’ is tegen wie de verworvenheden gebruikt om haar te verwerpen. Terwijl er geroepen worden kan: “Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van religie”. 182 woorden meer

Human Intrest

EVEN MAAR, OM SCHOON SCHIP TE MAKEN

Stel, dit land heeft een machtigste man. Even maar, lang genoeg om schoon schip te maken. De Grondwet buiten werking te stellen. Het parlement voor onbepaalde tijd te schorsen. 154 woorden meer

Column

Iedereen respecteert de Grondwet behalve de Tweede Kamer, zo luidt de bewering #nrc #staatsrecht #mensenrechten

Iedereen respecteert de Grondwet behalve de Tweede Kamer (Marc de Werd, Opinie/NRC Handelsblad, 31 augustus)

Godsdienst- , gewetens- en meningsvrijheid, het verenigingsrecht, het bijzonder onderwijs en het petitierecht behoren tot ons nationaal erfgoed, maar de Tweede Kamer houdt vast aan een verbod voor de rechter om wetten te toetsen aan deze Nederlandse grondrechten. 581 woorden meer

Den Haag