Tags » Grondwet

Genesis 1:1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. ¹

Dit is moeilik vir die brein om te verstaan dat God die heelal geskep het met al die sterre, mane en planete en dit alles uit niks. 88 woorden meer

Bybel

Die Rugby wedstryd deur ‘n historikus - 1

Goeiemiddag vanaf Loftus. Jou gewone kommentator het die middag af, en staan in is ek gevra.⁷ Ek is ‘n historikus. Ek weet egter nie baie van die reёls nie, maar ‘n historikus word gesien as ‘n tuisteskepper ….. 1.001 woorden meer

Humor

Psalm 22: 1   ‘Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, …’¹

Dawid het ’n ongelooflike akkurate beskrywing gegee van die lyding wat die Messias honderde jare later sou verduur. David het klaarblyklik ’n moeilike tyd beleef en, alhoewel hy gehoop het dat dat die Messias gou sou kom, het hy in die proses ’n oorwinning oor sy omstandigehede behaal. 263 woorden meer

Bybel

Van A naar Beter.

Hoewel mijn achting voor de Grondwet al schertsend omschreven is als een liefdesverklaring van een man waar vrouwen van dromen. De Grondwet blijft een project op de weg van A naar Beter. 307 woorden meer

Human Intrest

GEZOND VERSTAND IS HOOFDELEMENT

Misschien is het een goed idee als in navolging van de Amerikanen, ook een aantal Nederlanders probeert eens een exemplaar van de Grondwet op de kop te tikken. 118 woorden meer

Column

EVEN MAAR, OM SCHOON SCHIP TE MAKEN

Stel, dit land heeft een machtigste man. Even maar, lang genoeg om schoon schip te maken. De Grondwet buiten werking te stellen. Het parlement voor onbepaalde tijd te schorsen. 154 woorden meer

Column