Tags » Grondwet

Parlement legaliseert corruptie: 148.000 Guatemalteken op straat

 Parlement legaliseert corruptie: 148.000 Guatemalteken op straat

25 september 2017 (IPS)

In Guatemala klinkt de roep om een staatshervorming steeds luider. Nadat het parlement straffeloosheid wilde legaliseren ontstond er burgerprotest. 923 woorden meer

Nederlands

Het Wilhelmus uit je hoofd leren op school, of het vak staatsinrichting herinvoeren? @trouw #staatsrecht #grondwetskennis

Nieuwe wet Nederlanderschap is in strijd met de Grondwet (Yasmin Namavar, psychiater in opleiding (aio), opinie/Trouw, 22 september)

‘Mensen met een dubbele nationaliteit krijgen met deze nieuwe wet een andere behandeling’ 704 woorden meer

EU

Venezuela en de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering: grote overwinning voor het chavisme

Patrick Hens, 31 juli 2017

Op 30 juli 2017 konden de Venezolanen de leden van de grondwetgevende vergadering (asamblea nacional constituyente) verkiezen. Die volksvergadering, die afgevaardigden zal hebben uit alle gemeenschappen en bevolkingsgroepen, is een initiatief van president Maduro om op een democratische manier van onder uit de ernstige problemen in Venezuela aan te pakken. 619 woorden meer

'Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten' (dl1) #Kamerdebat #voorstelwijzigingGrondwet #opnemingvanalgemenebepaling @cda @tweedekamer

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

De Grondwet waarborgt de democratie de rechtsstaat en de grondrechten.” Zo luidt de algemene bepaling. De CDA-fractie is er echter van overtuigd dat de Grondwet dat allang doet… 361 woorden meer

Grondwet

Iemand die recht van spreken heeft, bevestigt: ‘Door #mondialisering gingen bestaande banen in hoog tempo verloren’ #grondwetwijzer #basdegaayfortman @olivierfortman

Aanleiding: De grondwet als toets en kompas, in: Bas en Olivier de Gaay Fortman, De GRONDWETWIJZER. Voor democratisch debat en politieke praktijk. Prometheus Amsterdam, 2017. 621 woorden meer

Politiek