De waarheid in de majesteitelijke kracht van het gegeven Woord, ik acht het persoonlijk heel onverwachts wendend, speels, van schoonheid en de kracht daarvan niet onbedeeld, die waarheid is dat het schrijverske een vrijwel leeggestolen pand bewoont, dat er meerdere  aanslagen werden gepleegd kortelings, dat hij vrezen mag voor goed en leven nog altijd, dat hij  gedurig wordt bedreigd door krachten die  hij in het geheel niet kent, men geeft mij doorgaans een vals gebod te overwegen, op 5 /2 hoog leeft de vrees dat het met velen tegenwoordig zo toegaat. 388 woorden meer