Tags » L

Người trung gian P15

‘Cậu có định đánh hay đấm tôi hay –‘

Minh cười trước phản ứng của cậu. Cô không biết liệu cậu đã từng làm việc này – hôn – trước đây chưa nhưng cái biểu cảm đó quả vô giá! 2.121 woorden meer

Infinite

First Impressions: Death Note 2015 (jdrama)

So Death Note as a live action drama.

What I was expecting: As someone who has read the manga, watched the anime, the live action movies and the… 781 woorden meer

Dramas

主日經課:聖靈降臨後第十主日


2015-08-02 聖靈降臨後第十主日

W
「耶穌說:『我就是生命的糧。到我這裏來的,絕不飢餓;信我的,永不乾渴。』」約翰福音6:35
L
「他們必屬我,是我寶貴的產業。我必憐憫他們,如同人憐憫那服侍他的兒子。」瑪拉基書3:17
「基督愛教會,為教會捨己,使她成為聖潔。」以弗所書5:25-26
S
【引題】出埃及記16:2-4、9-15詩篇78:23-29以弗所書4:1-16
【福音題】約翰福音6:24-35

L