Tags » Misdaad

Artikel 137e lid 1 en klimaat

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

137e lid 1 is een manier om onder de CO2-straffen uit te komen. Aangezien, wanneer er geloof wordt gehecht aan aan een volledig wetenschappelijk ontkrachtte stelling, er sprake is van een religie, valt de staat aan te klagen ihkv schending van vrijheid van religie, als ik wordt verplicht mee te betalen aan hun hersenkronkels.

Politiek

Artikel 100 & het #VierdeRijk

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01#BoekTweede_TiteldeelI_Artikel92

Deel 2, artikel 100, lijkt mij ook van toepassing op de vele, niet door het geslachtofferde land uitgelokte, expeditie-oorlogen van de VS (ihkv het zgn. 115 woorden meer

Politiek

Brief aan kamercommissie veiligheid en justitie

Eerder deze week  (bericht geplaatst op 28 februari 2017), heb ik onderstaande brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie:

Geachte kamercommissie,

Gaarne wilde ik uw aandacht voor het volgende: 296 woorden meer

Politiek

Again, Defense (against the dark policies)

http://www.zerothposition.com/2016/05/26/why-we-need-more-political-violence/

” Second, libertarianism allows for the use of violence in self-defense.” Meaning that under no circumstances are government-armies allowed. Because those are only capable of offending (attacking/assaulting), never defending. 326 woorden meer

Politics

Arabian appeasement

(freely translated into English from https://ludwigvanel.wordpress.com/2017/01/14/arabische-appeasement/)
today I’ve sent this letter to the EP (http://www.enfgroup-ep.eu/ by Marne Le Pen) and to US congress-woman Roby… 255 woorden meer

Politics

Met betrekking tot Hans-Hermann Hoppe's Myth of national defense

Ik lees net Hans-Hermann Hoppe’s Myth of national defense, waarin hij Mises’ voorwaarden opsomt. Een staat is pas als capabel tot verdediging van de veiligheid van haar onderdanen te betitelen, indien zij: 450 woorden meer

Politics

Walter Block's interpretation of the NAP v. mine

Professor Walter Block has written a splendid book (available for free from the great http://mises.org), titled “Defending the undefendable“. In this somewhat controversial book he describes the #Non-Aggression Principle (#NAP) as: 232 woorden meer

Politics