Tags » Mobiliteit

Kilometerheffing in vogelvlucht

De huidige kilometerheffing voor vrachtwagens op de hoofdwegen in Vlaanderen moedigt het gebruik van lokale wegen door vrachtwagens aan. Gemeenten nemen maatregelen om vrachtwagens uit woonzones en dorpskernen te weren. 341 woorden meer

Mobiliteit

Bedrijfswagens, wat dan wel?

Eerder heb ik bedrijfswagens aangeklaagd als een probleem voor de files. Dat is natuurlijk een zeer eenzijdige kijk op die nuttige werktuigen. Vele beroepen zoals aannemers en vertegenwoordigers kunnen niet functioneren zonder voertuig. 155 woorden meer

Beter mobiel

Goed wonen is ook je gemakkelijk kunnen verplaatsen naar het werk, naar je vrijetijdsactiviteiten, naar school. Wil je met ons nadenken hoe we binnen CLT werk kunnen maken van een betere mobiliteit, kom dan nu maandag 23 oktober om 18u naar onze mobiliteitswerkgroep. 46 woorden meer

Featured