Tags » Nu

PERNYATAAN BERSAMA PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia. 446 woorden meer

Catatan Politik

Bạn thân có bồ

Thật vui khi nó cũng đã thành công. Thời gian nó đơn phương còn lâu hơn cả mình và nó đã thành công. Quả thật cứ kiên trì rồi cũng sẽ hạnh phúc <3 Nhưng nó phải là đúng người đúng thời điểm :(( nhìn nó vui mình cũng vui lây nhưng không hiểu sao lại thấy cô đơn. 124 woorden meer

Tips to Selling Real Estate

Highlighting the entryway of a home is a great step to seducing buyers. In fact, buyers know whether or not they want to buy a property within the first 90 seconds. 388 woorden meer

Home

Ready Player One

Release datum: 29 maart
Hollywood, Verenigde Staten
Actie, Science fiction
Score: 7,2
Regisseur: Steven Spielberg

Cast: 

In de nabije toekomst ontsnapt de geïsoleerde tiener Wade Watts van zijn saaie bestaan wanneer hij inlogt op OASIS, een wereldwijd gebruikte virtuele utopie waar gebruikers idyllische alternatieve levens kunnen leiden. 65 woorden meer

Movie

Gold and Diamonds

Had to recite the purpose before getting them. That was a clumsy mess.


Thanks babies.

Friends

Perfectly Pink!

Let it be known that I just love the contrast between black and pink! They juxtapose each other so well and really make the other stand out. 60 woorden meer

Fashion

Báo tin Xuân

Báo tin xuân

Thời tiết ấm cuối tuần

Nắng vui báo tin xuân

Trời trong xanh quang đãng

Xuân đang đến… thật gần

Cuối tuần tung nắng vàng… 371 woorden meer

Thi Tập Mây Hạc