Tags » Opstanding

Wie? Wie kry die geld? Wie kry die vrou? Wie kry die liefde? Wie kry die eer?

Matteus 22 verse 15 tot 46

26 November 2017, NHKA Kampersrus

Hoop en voleinding.

Vooraf

Predikant

Ek het vroeër vanjaar, toe ek met die Lukasreeks besig was, hierdie preek begin maak, en dit toe weer gelos omdat ek net nie kop of stert kon uitmaak wat hier aan die gang is nie.  4.452 woorden meer

Gedink Oor God

My hart is bly en my tong jubel!

God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies.  Ons leer ons is getuies.  Getuies getuig.  Ons móét.  Ons moet praat en ons moet sing en ons moet leef soos niemand anders kan leef nie.  4.661 woorden meer

Gedink Oor God

Het julle hier iets om te eet?

Daar is geen ander dag in die kerklike jaar belangriker as hierdie een nie.  Dis die dag toe ons die eerste keer besef het die lewe eindig nie in die dood nie.  3.642 woorden meer

Gedink Oor God