Tags » Opstanding

Geraamtes in die gemeente se kas

Hoor jy die magtige dreuning?

Daar’s ʼn swartgalligheid onder ons.

Ons het baie goeie rede vir swartgalligheid.  Trouens, om te wil beweer dat wat ons wanhopig maak, eintlik nie so erg is nie, is om met oogklappe aan te loop: Dis selfs nog erger as wat ons dink. 3.943 woorden meer

Gedink Oor God

Los Mý, gaan kerk!

Maria van Magdala kry vir Jesus tussen grafte in ʼn tuin.

Jesus leef.  Jesus het opgestaan.  Ek het die Heer gesien.

Dis die eerste weergawe van die Goeie Nuus.  4.363 woorden meer

Gedink Oor God

Hier en nou:  Wees verras!

God verander nie.  Maar ons weet van God nog eintlik niks.  Leer!

Vrydag het God ons wêreld geskud.  God is dood.

Vandag doen God dit weer.  3.641 woorden meer

Gedink Oor God

Wie? Wie kry die geld? Wie kry die vrou? Wie kry die liefde? Wie kry die eer?

Matteus 22 verse 15 tot 46

26 November 2017, NHKA Kampersrus

Hoop en voleinding.

Vooraf

Predikant

Ek het vroeër vanjaar, toe ek met die Lukasreeks besig was, hierdie preek begin maak, en dit toe weer gelos omdat ek net nie kop of stert kon uitmaak wat hier aan die gang is nie.  4.452 woorden meer

Gedink Oor God

My hart is bly en my tong jubel!

God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies.  Ons leer ons is getuies.  Getuies getuig.  Ons móét.  Ons moet praat en ons moet sing en ons moet leef soos niemand anders kan leef nie.  4.661 woorden meer

Gedink Oor God