Tags » Oude Testament

Besef je eigen verantwoordelijkheid!

Als we de boeken 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken lezen zien we dat slechts enkele koningen van Israël en Juda trouw aan God waren. 186 woorden meer

Bijbel

Jeremia en de pottenbakker

Jeremia 18:2: “Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker, en daar zal Ik u mijn woorden doen horen.”

Afdalen betekent zich verootmoedigen, nederig zijn. 235 woorden meer

Bijbel