Tags » Overdrachtsbelasting

Geen BTW omdat verkoper geen ondernemer is

Als je betrokken bent bij zogeheten herbestemming van bestaande gebouwen of percelen, dan loop je vrij snel tegen de problematiek van BTW naast of in plaats van overdrachtsbelasting aan. 273 woorden meer

Belastingnieuws

Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht bij overgang naar ander concern

Hof Arnhem – Leeuwarden oordeelt dat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. Binnen drie jaar na de verkrijging van het pand maakt X bv namelijk deel uit van een ander concern. 242 woorden meer

Belastingnieuws

BTW of overdrachtsbelasting betalen bij aankoop leegstaand pand?

Over de problematiek van BTW naast of in plaats van overdrachtsbelasting is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Dit, dankzij het zogeheten Don Bosco-arrest. Na die uitspraak is het nog meer van belang geworden om te kijken naar de status van het over te dragen registergoed en de plannen die partijen ermee hebben voordat bepaald kan worden of er in plaats van overdrachtsbelasting BTW verschuldigd is… 13 woorden meer

Belastingnieuws

Fiscaal pakket 2014: overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente. 75 woorden meer

Belastingnieuws

De btw-integratielevering wordt afgeschaft!

Afgelopen vrijdag is het nieuwsbericht uitgebracht dat het overleg tussen minister Blok en Aedes, in het kader van het stimuleren van de investeringen in de woningmarkt, heeft geleid tot een aantal concrete afspraken. 375 woorden meer

Belastingnieuws

Teruggaaf alleen bij zelfde toestand vóór en na verkrijging

Het komt weleens voor dat men de juridische eigendom verkrijgt van een pand onder de ontbindende voorwaarde dat het pand wordt teruggeleverd bij een hoger bod van een derde partij. 262 woorden meer

Belastingnieuws

Volle pond betalen bij levering juridische eigendom

Als een erfgenaam al een deel van de economische eigendom heeft van een woning en door het overlijden van de erflater de juridische eigenaar wordt, moet hij overdrachtsbelasting betalen over de gehele waarde van de woning. 267 woorden meer

Belastingnieuws