Tags » Publicaties

Fietsen voor dode fietsers

Publicatie in De Groene Amsterdammer, 1 november 2017.

Lees hier het hele stuk.

Antwerpen

Dilemma’s voor fusiekerk GKv - NGK

Hoe ziet de toekomstige kerk GKv/NGK er uit, nu tot eenwording besloten is? Er moet veel geregeld worden, zoals een gezamenlijke kerkorde en er zullen regionale gesprekken opgestart of geïntensiveerd worden. 1.568 woorden meer

Cultuur

Een volledige bibliografie

Voor een wedstrijd wordt weleens een beknopte bibliografie gevraagd. Daar zet je niet alle publicaties in, bijvoorbeeld niet dat ene gedicht dat bij een expositie gehangen heeft of het verhaal dat in een bundel is geplaatst omdat alle verhalen zijn gepubliceerd (ook al was dat een verhaal over mijn oma) tenzij je er een punt mee wilt maken in een anekdote. 273 woorden meer

Psalm 50 als gids voor een toegewijd en trouw leven

Psalmen worden minder gezongen in de erediensten. Waarom kan de kerk toch niet zonder deze liederen? Een verkenning aan de hand van Psalm 50.

Een leeuw die voor je staat; klaar om je te verscheuren. 1.096 woorden meer

Bijbelstudies

Discussie over vrouw en ambt in GKv moet beter gevoerd worden

Ouderling Dick Slump zegt dat er wel degelijk gedegen studies zijn verschenen die de conclusies van het deputatenrapport ‘Samen dienen’ en het boek ‘Zonen & dochters profeteren’ weerleggen ( 260 woorden meer

Publicaties

Zet Jezus niet in voor culturele doeleinden

Politici flirten met de christelijke cultuur terwijl ze ondertussen de barmhartigheid als kernwaarde van die cultuur met voeten treden (ND, 20 februari). Het manifest… 865 woorden meer

Cultuur