Tags » Ruimte

Dieren.

Een dier is een dierlijk wezen. De mens een menselijk wezen. Een dier weet niet eens dat het een dier is. Wij mensen geloven dat wij weten dat wij mens zijn. 248 woorden meer

spaces, pigmentliner on paper

Ruimte (7) - Mentale ruimte

In het kort: De mentale ruimte is niet 3D, maar 2D. Deze ruimte kan geuit worden door het te vertalen naar de fysieke ruimte.

De mentale ruimte is eigenlijk geen ruimte te noemen. 500 woorden meer

Openbaringen

Ruimte (6) - Persoonlijke ruimte

Kort samengevat: De persoonlijke ruimte uit zich vanuit het hoofd in de wereld. Het kan op positieve en negatieve manier beïnvloed worden en zo vorm gegeven worden. 456 woorden meer

Openbaringen

Ruimte (5) - Een noodzaak

Kort samengevat: Ruimte is een basisbehoefte om de mens niet achteruit te laten gaan. Een mens is geen ding, ook met hem en de ruimte die hij betrekt moet zorgvuldig omgegaan worden. 253 woorden meer

Openbaringen

Ruimte (4) - Een indeling

In het kort: Ruimte is oneindig als je de lijnen doortrekt en eindig als je ze combineert. Je kunt op verschillende manieren dit contrast duidelijk maken. 517 woorden meer

Openbaringen

Ruimte (1) - Kant, a priori, zintuigen, bewustzijn.

Ruimte is één van de onderwerpen die mij dagelijks bezighoudt. Denk hierbij aan het indelen van een ruimte of wat ik zie, het waarderen van een ruimte, kijken welke elementen een ruimte vormgeven enzovoorts. 289 woorden meer

Openbaringen