Ooit gebouwd in opdracht van graaf Willem II om de nieuwe positie van Willem als roomse koning te onderstrepen. Nu vol met 250 verveelde (mobieltjes moesten worden ingeleverd) wachtende studenten. 769 woorden meer