Tags » Water

Aquaponics

ณ สถานีวิจัย Tainan district Agricultural Research and Extension Station (Tainan DARES) กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับ Aquaponics ซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา

มีการทดลองการปลูกพืชระบบ Aquaponics จำนวน 3 โรงเรือน

โรงเรือนที่ 1 โรงเรือนสำหรับเลี้ยงปลา


โรงเรือนที่ 2 ปลูกพืชผัก ด้วยระบบ DFT โดยใช้น้ำที่มีธาตุอาหารจากการเลี้ยงปลาในโรงเรือนที่ 1


และโรงเรือนที่ 3 เป็นโรงเรือนที่ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบน้ำขึ้นน้ำลง ด้านล่างของกระบะปลูกพืชจะมีถังขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงปลา โดยดึงน้ำจากบ่อปลาขึ้นมาเลี้ยงต้นพืช ซึ่งพืชจะได้รับธาตุอาหารที่อยู่ในขี้ปลานั่นเอง

น้ำขี้ปลาที่ถูกปั๊มขึ้นมา จะผ่านผ้าขาวบางกรองสิ่งสกปรกด้วย

วัสดุปลูกที่ใช้ปลูกพืชในกระบะเป็นดินเผา

พืชที่ปลูก ได้แก่ ผักกาด แก้วมังกร ว่านหางจระเข้ เสาวรส มะละกอ

ใช้เครื่องให้อาหารปลาแบบอัติโนมัติ ปรับเวลาการให้ได้ พืชจะได้รับธาตุอาหารเพียงพอแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณขี้ปลาที่ได้รับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ปลากินเข้าไปนั่นเอง
ผู้ปลูกจะต้องปรับปริมาณอาหารปลาให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก

Ten Way Garden ร้านอาหารดัดแปลงจากโรงเรือน

Ten Way Garden เป็นร้านอาหารที่ใช้โรงเรือนมาประยุกต์ โดยเพิ่ม Air Conditioner , พัดลมระบายอากาศ และ Spotlight เข้าไปในโรงเรือน

ภายในตกแต่งด้วยไม้แขวน เช่น เฟิร์น กล้วยไม้ แต่ละกระถางจะมีระบบที่ควบคุมด้วย Smart Valve ซึ่งติดอยู่ที่แต่ละกระถาง ถ้าน้ำในกระถางหมด น้ำก็จะถูกเติมเข้ามาอย่างอัตโนมัติ

 

Ten Way Café … 6 woorden meer

Wherry

Watercraft 1/5: Traditional wherry tied up at the Waterfront, Key Street, Ipswich, Suffolk

Boat

Electrolysis water เพื่อการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมการเกษตร

โดย Grand Union Environmental Control Co., Ltd.

บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Electrolytic sterilization water เป็นน้ำมีที่คุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อ E. Coli ได้ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สามารถสัมผัสได้แต่ก็ไม่ควรเอามาดื่ม เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอุตสาหกรรม ได้แก่

  • การปลูกพืชระบบ Plant factory (ล้างอุปกรณ์ รองเท้า มือ ล้างตัว)
  • 48 woorden meer

การให้น้ำผ่านท่อน้ำซึม Leaky-Pipe

โดย AgriGaia Social Enterprise ได้บรรยายเกี่ยวกับการให้น้ำพืชใต้ดิน (Bionic underground) ผ่านท่อน้ำซึมฝังดินที่บริษัทคิดค้นขึ้นมาโดยมุ่งไปที่การปลูกพืชอินทรีย์ น้ำที่ให้ผ่านท่อนี้จะค่อยๆซึมออกมาให้พืชดูดไปใช้ โดยประโยชน์ของการให้น้ำจากใต้ดิน จะทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชเจริญเติบโตได้ดี ลดการระเหยของน้ำ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารพืชจากทางรากพืช ช่วยในการตรึงคาร์บอน พืชมีการดูดซึมน้ำจากรากโดยตรง

ข้อดีของการให้น้ำระบบนี้คือ
ไม่แพง ประหยัดเวลาและแรงงานในการให้น้ำ ใช้ได้กับพืชหลายชนิด โดยให้น้ำร่วมกับธาตุอาหารพืชทุกวัน เป็นเวลา 3 นาทีต่อวัน เป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดินได้รับน้ำทั่วถึงทั้งที่ลึกและตื้น ผิวดินไม่ชื้นเกินไป ลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และนำไปใช้ช่วยในการปรับปรุงดินได้ด้วย โดยสารปนเปือนต่างๆ เช่น เกลือ ที่อยู่ในดิน จะค่อยๆระเหยขึ้นมาที่ผิวเพื่อให้เรากำจัดออกได้ 17 woorden meer

Minute Monday: Scheduling

When starting a new endeavor it takes some time to adjust to all the new tasks that come with it. This blog thing needs me to be even more consistent in doing the research and the writing to bring you all new information and share the things I have learned. 297 woorden meer

Health